പരാതികള്‍

 

മേയര്‍
ഐ.പി.പോള്‍
ഐനിക്കല്‍ വീട്
,
പടിഞ്ഞാറെതല അങ്ങാടി,
പറവട്ടാനി, തൃശ്ശൂര്‍‌
ഫോണ്‍ 0487 2336185 ,       9847889988

mayor@corporationofthrissur.org

            

എം ആര്‍ അഭിലാഷ്

സെക്രട്ടറി

തൃശ്ശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

ഫോണ്‍ : 0487-2423522

e-mail secretary@corporationofthrissur.org